21-03-2018


Skelhøj Plantage  ApS
Østergade 39, 7430 Ikast. Tlf. 97-155344    
                WWW.skelhojplantage.dk     E-mail: gjensen@post3.tele.dk.       CVR. nr. 24093611                     
 
 
 
 
                                                                                                                                                 Ikast den 02.03.2018
 
Der indkaldes herved til generalforsamling i Skelhøj Plantage ApS. Generalforsamlingen afholdes i Isenvad Forsamlingshus, onsdag den 21.03.2018 Kl. 18.00.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Valg af dirigent.
 
 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
   
 2. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
   
 3. Forelæggelse af årsrapport med eventuelt ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
   
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
   
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Efter tur afgår Kresten R. Nielsen, Jens Horsbøl Jensen og Gunnar Jensen.Alle modtager genvalg.
Valg af suppleant til bestyrelsen på valg er Allan Stæhr. Modtager genvalg.
 
 1. Eventuel ændringer af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapport, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
 
 1. Valg af revisor.
   
 2. < > 
  Efter generalforsamlingen, jagtudvalgets beretning, valg til jagtudvalget og udlodning af pürchjagt på sommerbukke, samt udlodning af hjortejagt/trykjagt.
  Har du ingen arbejdskort optjent til 1. og 2. fællesjagt / trykjagt eller til lodtrækning til pürsjagt/trykjagt på generalforsamlingen kan arbejdskort købes til kr. 300,- pr. stk.
  Trofæer fra sidste jagtperiode skal medbringes til generalforsamlingen.
  PS: Medbring denne indkaldelse som adgangskort til generalforsamlingen.
         Husk at anmelde adresseændring til selskabets kontor hvis du flytter.
  Bliver du udtrukken til jagt afregnes dette samme aften kontant eller med mobilpai.
  Med venlig hilsen
                Skelhøj Plantage ApS
Gunnar Jensen

Viser: Alle dage
19-03-2019

SKELHØJ PLANTAGE ApS
Østergade 39, 7430 Ikast. Tlf. 97-155344.
www.skelhøjplantage.dk  E-mail:  gjensen@post3.tele.dk. Cvr. nr. 24093611
                                                                                               
 
Der indkaldes herved til generalforsamling i Skelhøj Plantage ApS. Generalforsamlingen
afholdes på Restaurant Noli, Østergade 1A, 7430 Ikast, tirsdag den 19.03.2019, kl. 18.00.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.


3.Indkomne forslag. (ingen indkomne forslag)


4.Forelæggelse af årsrapport med eventuel ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.


5.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport


6.Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Efter tur afgår Helmut Lauridsen og Brian Christensen. (Modtager genvalg.)

7.Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Henrik Rahbek.

8. Eventuelt ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapport, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten
         
    efter regnskabsloven eller anden lovgivning.
          
9. Valg af revisor.


Efter generalforsamlingen, jagtudvalgets beretning, valg til jagtudvalget og udlodning af pürshjagt på sommerbukke, samt udlodning af hjortejagt/trykjagt.
Trofæer fra sidste jagtperiode skal medbringes til generalforsamlingen.
PS: Medbring denne indkaldelse som adgangskort til generalforsamlingen.
Husk at anmelde adresseændring til selskabets kontor hvis du flytter.
 
Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00. Der serveres stegt flæsk med persillesovs, hertil 1 øl eller vand samt efterfølgende kaffe. Yderligere drikkevarer kan købes for egen regning.

Med venlig hilsen

Skelhøj Plantage


 
11-04-2019

Skelhøj Plantage  ApS
Østergade 39, 7430 Ikast. Tlf. 97-155344.
       WWW. Skelhojplantage.dk                                                                        CVR. nr. 24093611
 
Til opslagstavlen
Udover det arbejde vi køber os til, har bestyrelsen igen i år besluttet at afholde 4 aktionæraftener,
baseret på ulønnet og frivilligt grundlag, da vores økonomi ikke tillader større udgifter end højst
nødvendig. Mød derfor venligst talrig op, til en eller flere af disse aftener og kom med ud i skoven og
få en god oplevelse. Vi vil forsøge at forene samvær med nyttigt arbejde. Der findes arbejde til alle.
 
Mødested:  Skovgården, Brande Vej 20, kl. 18.00.
 1. Torsdag den 11.04.2019
 2. Onsdag den 24.04.2019.
 3. Tirsdag den 07.05.2019.
 4. Tirsdag den 13.08.2019.
   
  Hver arbejdsaften afsluttes med, at der serveres pølser og brød til de fremmødte.
 Værktøj der bedes medbragt:
Ørnenæb, grensaks, motorsave, håndsave, økse, spade og skovle.
Jagtudvalget vil igen i år tilgodese disse aktionærer.
Arbejdskort der er optjent i 2019, skal bruges i 2019, til 1. og 2. fællesjagter med haglbøsse i efteråret 2019 og til lodtrækning til pürsjagt ved generalforsamlingen i 2020.
Har du ingen arbejdskort til  1. og  2.  fællesjagt /trykjagt(efterårsjagt) kan disse købes til kr. 300,- pr. stk.
Arbejdskort kan ikke overdrages til en anden anpartshaver eller gæst.
Arbejdskortet er personlig optjent og kan ikke bruges som gæstekort.
 
Med venlig hilsen
Skelhøj Plantage ApS.
 
24-04-2019
Skelhøj Plantage  ApS
Østergade 39, 7430 Ikast. Tlf. 97-155344.
       WWW. Skelhojplantage.dk                                                                                                   CVR. nr. 24093611
 
Til opslagstavlen
Udover det arbejde vi køber os til, har bestyrelsen igen i år besluttet at afholde 4 aktionæraftener,
baseret på ulønnet og frivilligt grundlag, da vores økonomi ikke tillader større udgifter end højst
nødvendig. Mød derfor venligst talrig op, til en eller flere af disse aftener og kom med ud i skoven og
få en god oplevelse. Vi vil forsøge at forene samvær med nyttigt arbejde. Der findes arbejde til alle.
 
Mødested:  Skovgården, Brande Vej 20, kl. 18.00.
 1. Torsdag den 11.04.2019
 2. Onsdag den 24.04.2019.
 3. Tirsdag den 07.05.2019.
 4. Tirsdag den 13.08.2019.
   
  Hver arbejdsaften afsluttes med, at der serveres pølser og brød til de fremmødte.
 Værktøj der bedes medbragt:
Ørnenæb, grensaks, motorsave, håndsave, økse, spade og skovle.
Jagtudvalget vil igen i år tilgodese disse aktionærer.
Arbejdskort der er optjent i 2019, skal bruges i 2019, til 1. og 2. fællesjagter med haglbøsse i efteråret 2019 og til lodtrækning til pürsjagt ved generalforsamlingen i 2020.
Har du ingen arbejdskort til  1. og  2.  fællesjagt /trykjagt(efterårsjagt) kan disse købes til kr. 300,- pr. stk.
Arbejdskort kan ikke overdrages til en anden anpartshaver eller gæst.
Arbejdskortet er personlig optjent og kan ikke bruges som gæstekort.
 
Med venlig hilsen
Skelhøj Plantage ApS.
 
07-05-2019
Skelhøj Plantage  ApS
Østergade 39, 7430 Ikast. Tlf. 97-155344.
       WWW. Skelhojplantage.dk                                                                                                   CVR. nr. 24093611
 
Til opslagstavlen
Udover det arbejde vi køber os til, har bestyrelsen igen i år besluttet at afholde 4 aktionæraftener,
baseret på ulønnet og frivilligt grundlag, da vores økonomi ikke tillader større udgifter end højst
nødvendig. Mød derfor venligst talrig op, til en eller flere af disse aftener og kom med ud i skoven og
få en god oplevelse. Vi vil forsøge at forene samvær med nyttigt arbejde. Der findes arbejde til alle.
 
Mødested:  Skovgården, Brande Vej 20, kl. 18.00.
 1. Torsdag den 11.04.2019
 2. Onsdag den 24.04.2019.
 3. Tirsdag den 07.05.2019.
 4. Tirsdag den 13.08.2019.
   
  Hver arbejdsaften afsluttes med, at der serveres pølser og brød til de fremmødte.
 Værktøj der bedes medbragt:
Ørnenæb, grensaks, motorsave, håndsave, økse, spade og skovle.
Jagtudvalget vil igen i år tilgodese disse aktionærer.
Arbejdskort der er optjent i 2019, skal bruges i 2019, til 1. og 2. fællesjagter med haglbøsse i efteråret 2019 og til lodtrækning til pürsjagt ved generalforsamlingen i 2020.
Har du ingen arbejdskort til  1. og  2.  fællesjagt /trykjagt(efterårsjagt) kan disse købes til kr. 300,- pr. stk.
Arbejdskort kan ikke overdrages til en anden anpartshaver eller gæst.
Arbejdskortet er personlig optjent og kan ikke bruges som gæstekort.
 
Med venlig hilsen
Skelhøj Plantage ApS.
 
13-08-2019
Skelhøj Plantage  ApS
Østergade 39, 7430 Ikast. Tlf. 97-155344.
       WWW. Skelhojplantage.dk                                                                                                   CVR. nr. 24093611
 
Til opslagstavlen
Udover det arbejde vi køber os til, har bestyrelsen igen i år besluttet at afholde 4 aktionæraftener,
baseret på ulønnet og frivilligt grundlag, da vores økonomi ikke tillader større udgifter end højst
nødvendig. Mød derfor venligst talrig op, til en eller flere af disse aftener og kom med ud i skoven og
få en god oplevelse. Vi vil forsøge at forene samvær med nyttigt arbejde. Der findes arbejde til alle.
 
Mødested:  Skovgården, Brande Vej 20, kl. 18.00.
 1. Torsdag den 11.04.2019
 2. Onsdag den 24.04.2019.
 3. Tirsdag den 07.05.2019.
 4. Tirsdag den 13.08.2019.
   
  Hver arbejdsaften afsluttes med, at der serveres pølser og brød til de fremmødte.
 Værktøj der bedes medbragt:
Ørnenæb, grensaks, motorsave, håndsave, økse, spade og skovle.
Jagtudvalget vil igen i år tilgodese disse aktionærer.
Arbejdskort der er optjent i 2019, skal bruges i 2019, til 1. og 2. fællesjagter med haglbøsse i efteråret 2019 og til lodtrækning til pürsjagt ved generalforsamlingen i 2020.
Har du ingen arbejdskort til  1. og  2.  fællesjagt /trykjagt(efterårsjagt) kan disse købes til kr. 300,- pr. stk.
Arbejdskort kan ikke overdrages til en anden anpartshaver eller gæst.
Arbejdskortet er personlig optjent og kan ikke bruges som gæstekort.
 
Med venlig hilsen
Skelhøj Plantage ApS.
 


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
SKELHØJ PLANTAGE | Tlf.: +45 40161961 - jens@solus.dk