Regler for pürchjagt i Skelhøj Plantage Aps. Revideret 2020
 
1. Lodtrækningen og jagten er streng personlig og gælder for den tid og skovpart som er blevet udtrukket. Dog kan der byttes med en anden pürchjæger, der kan godkendes af de øvrige parter, men dette SKAL ske på generalforsamlingen og meddeles protokolføreren samme aften.

2. Jægerne i samme skovpart og med samme periode skal tage kontakt med hinanden og aftale tid m.m. for jagten. -

               Gæstekort kan kun bruges til haglbøssejagten

                Gæstekort kan ikke bruges som erstatning for arbejdskort

               Der må ikke drives trykjagt med hund eller andre som ikke har vundet jagtretten i  pürchperioden.


               der må gerne nedlægges ræve og mårhund på pürch.  
               
             
    Evt overtrædelse medfører sanktioner fra jagtudvalget.

               ARBEJDSKORT DER OPTJENES I 2020 KAN KUN BRUGES i 2020 TIL VORES FÆLLESJAGTER OG

              TRYKJAGT OG LODTRÆKNING TIL PÜRCHJAGT

               ARBEJDSKORT KAN IKKE OVERDRAGES TIL EN ANDEN ANPARTSHAVER ELLER GÆST

               ARBEJDSKORTET ER PERSONLIG OG KAN IKKE BRUGES SOM GÆSTEKORT

               Angående jagten skal det respekteres, hvis den ene af de udtrukne jægere ønsker at jagten
               Fordeles så hver jæger har jagten hver anden dag.

3.      Pürchjagt i tiden 16 maj til 15 juli må der nedlægges en buk pr jæger

4.     Der må skydes hvad jagtloven tillader se link  http://www.skelhojplantage.dk/Jagttider
         

5.  Hjortepürch

     Der må nedlægges kronvildt efter hvad jagtloven tillader 

      Der må nedlægges Dåvildt også efter hvad jagtloven tillader husk der er særregler 
    
      for Dåvildt og kronvildt.det er samlet tre stk vildt.Hvoraf den ene må være hjort 
      
      Der må nedlægges ræve og mårhunde på hjortepürch.

      Der må ikke nedlægges Råvildt på hjortepürch.

      Se lokaler fredningstiden se denne link http://www.skelhojplantage.dk/Regler-for-kronvildtjagt
                
6. Jagtloven skal selvfølgelig overholdes, fra Jagtudvalgets side, opfordres der til at de jagtetiske regler,

     samt de lokale Hjortelaug forslag følges.
 
7. Jagtudvalget SKAL underrettes om skudt vildt, samt forbi og anskydning STRAKS, 

     ellers falder der en bøde på kr. 300.-

    Skudt vildt afregnes hurtigst muligt. Konto nummer 0871 6581474103 MOBILPAY 81795

            Er der afgivet skud til vildt der ikke kan findes SKAL der tilkaldes registreret schweisshund.

            Råbuk afregnes med kr. 300.- Kronvildt afregnes som følger: Hjort kr.3000,Spidshjort kr.1500 -

             Hind kr. 800.- Kalv kr. 500 Dåhjort kr 3000 dåspidshjort kr 1500 då kr 800 dåkalv kr 500 
       
8. jagtudvalget SKAL HAVE billeder, af nedlagt vildt før partering eller som færdig monterede til  jens@solus.dk , så de  

    øvrige anpartshavere kan se resultatet på hjemmesiden.
           
             Evt overtrædelse medfører sanktioner fra jagtudvalget.
         
             Bemærk: Dåvildt / sika vildt har særfredninger

            Skovningsarbejde.mosplukker og fælles jagter kan forekomme i pürch perioden/drivjagt

Affald fra nedlagt vildt

Jagtsæsonen er godt i gang. Det er for manges jægeres vedkommende også lig med dejligt vildt, der skal hjem i kødgryderne og i fryseren. Men hvordan er det nu med affaldet?

Hvert år modtager Jægerforbundet henvendelser fra jægere og borgere om fund af affald fra nedlagt vildt på steder, hvor affaldet ikke burde være. Det kan være i skovbunden eller i offentlige skraldespande.

Derfor kommer her en venlig påmindelse om, at uanvendelige dele af det nedlagte vildt, som skind, hoveder, fjerdragt mv. enten skal graves ned eller sendes med dagrenovationen. Har du ikke plads i din skraldespand, kan du hente ekstra sække på genbrugsstationen.

Undlad at efterlade affald fra nedlagt vildt på eks. rastepladser eller ved andre offentlige skraldespande. Ofte kan det være et voldsomt syn for en ikke-jæger, hvor naturligt det end kan se ud for dig som jæger. Episoder med efterladt vildtaffald medfører ofte vrede henvendelser, uagtet at kødet f.eks. er blevet skåret af dyrene. Alle, der er involverede i en jagt, har et ansvar for at agere som ambassadører for jagten. Derfor har vi alle til opgave at sikre, at vores opførsel følger det jagtetiske regelsæt. Kort sagt – i skraldespanden derhjemme med affaldet fra jagten.

Fortsat knæk og bræk derude.


 
        
             Jagtudvalget.

 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.